THURSDAY 27 SEPTEMBER – JIMMY SMITH – a rediscovery / NOS IAU 27 MEDI – Ailddarganfod JIMMY SMITH

£12.50

DOORS 8pm, BAND START 8.15pm

The Hammond organ wasn't originally designed for jazz clubs, but for churches that couldn't afford a full-blown pipe organ. Jimmy Smith thought differently. His parents taught him piano and he was nine when he won a radio talent contest in Philadelphia, playing boogie-woogie.   Smith combined church organ sounds, R&B leanings and the fast phrasing of bebop, creating combinations of the Hammond's low register and the dramatic effects of its revolutionary "percussion stop". He toured the world with a repertoire of favourite phrases, tumultuous gospel-choir sounds, roaring chord-work and ecstatic trills and was preparing for tours right up until his death in 2005. In taking Smith's charts and re-creating them, the experienced group this evening aim for the same churning, exhilarating, backbeat-cracking, riff-shouting organ blues - the same excitement-fizz of a night.

Organ, Piano, Clarinet, Alto Sax, Baritone Sax, Tenor Sax, Drums

£12.50 in advance / £15 on the door
Under 16’s half adult price, under 10’s free (where they do not require a seat)

includes light supper of Roasted Garlic Soup, Red Pepper Rouille and Croutons

Cash Bar 

PRE-BOOKING essential to avoid disappointment via:
- above
- or in person at the Museum or RH Bunners, Arthur Street, Montgomery, Powys

 

DRYSAU 8PM, DIGWYDDIADAU’N CYCHWYN AM 8.15PM

Yn wreiddiol, dyluniwyd organ Hammond ar gyfer eglwysi oedd yn methu fforddio organ bib go iawn. Aeth Jimmy Smith â’r Hammond allan i glybiau jazz, gan gyfuno seiniau organ eglwys, tueddiadau R&B a brawddegu cyflym bebop trwy ddefnyddio nodau isel organ Hammond ac effaith ddramatig y “stop taro” chwyldroadol. Bu’n teithio’r byd gan berfformio brawddegau amrywiol, synau anhygoel cantorion hwyl, gwaith cord gwyllt a chrychnodau rhyfeddol, hyd ei farwolaeth yn 2005. Wrth ail-greu siartiau Smith, nod y grŵp profiadol sy’n perfformio heno fydd cyfleu’r wefr o ganu felan ar yr organ i’ch corddi, a’ch cyffroi gyda churiad a chytgan - gwefr o noson i bawb.

Organ, Piano, Clarinét, Sacsoffon Alto / Bariton / Tenor, Drymiau

£12.50 ymlaen llaw (uchod) / £15 ar y drws
Dan 16 oed - hanner pris oedolyn, Plant dan 10 oed - am ddim (os nad oes angen sedd)

yn cynnwys swper ysgafn o Gawl Garlleg Rhost, Saws pupur coch a Chroutons

Bar ar gael – arian parod

Mae’n rhaid ARCHEBU TOCYN YMLAEN LLAW i sicrhau lle:
- uchod
- neu drwy alw yn yr Amgueddfa neu yn Siop Bunners, Stryd Arthur, Trefaldwyn, Powys