SATURDAY 23 JUNE – ANDREW LOGAN AND DAME ZANDRA RHODES in conversation / NOS SADWRN 23 MEHEFIN – ANDREW LOGAN A’R FONESIG DAME ZANDRA RHODES yn sgwrsio

£9.00

DOORS 8pm, START 8.15pm

Andrew is joined by his great friend, legendary fashion and textile designer Dame Zandra Rhodes to discuss their long friendship, mutual loves, muses and travels and the forthcoming 2018 Alternative Miss World.

£9 in advance (above)  / £11 on the door

includes light supper of Bengali Lentils, Chapatti and Iranganis' Date Pickle

Sorry, there are no concession tickets for this event

Cash Bar 

PRE-BOOKING essential to avoid disappointment via:
- above
- or in person at the Museum or RH Bunners, Arthur Street, Montgomery, Powys

 

DRYSAU 8PM, DIGWYDDIADAU’N CYCHWYN AM 8.15PM

Bydd Andrew ac un o’i ffrinidau gorau, dylunydd ffasiwn a thecstilau byd enwog Y Fonesig Zandra Rhodes yn dod ynghyd i drafod eu cyfeillgarwch agos, hoff bethau cyffredin, awenau a phrofiadau teithio yn ogystal â Chystadleuaeth Miss World Amgen 2018.

£9 ymlaen llaw (uchod) / £11 ar y drws.

yn cynnwys swper ysgafn o Gorbys Bengal, Chapati a Phicl Datys Iranganis

Yn anffodus, does dim tocynnau consesiwn ar gyfer y digwyddiad hwn.

Bar ar gael – arian parod

Mae’n rhaid ARCHEBU TOCYN YMLAEN LLAW i sicrhau lle:
- uchod
- neu drwy alw yn yr Amgueddfa neu yn Siop Bunners, Stryd Arthur, Trefaldwyn, Powys