THE LUDLOW JAZZ COLLECTIVE

£12.00

THURSDAY 20 JULY 2017

 

Ludlow based restaurateur and pianist, Paul Brooks, has brought together established musicians Roy Johnson, Erika Lyons and Richard Williamson for this quartet. Using Ludlow as a base, the collective play melodic modern jazz standards, latin and blues.  You’ll be sure to hear a host of your favourite tunes this evening. Piano, Sax, Bass, Drums.

DOORS 8PM, BAND 8.15PM

TICKETS £12 ADVANCE / £15 ON THE DOOR
Under 16’s £6, under 10’s free
Capacity 45, pre-booking essential to avoid disappointment. Tickets non-refundable.
Cash bar

BOOK in advance via:
add to cart button above

or in person at the Museum or RH Bunners, Arthur St, Montgomery

For more information:
01686 640 689 / 07813 885 906
almos@andrewloganmuseum.org

 

NOS IAU 20 GORFFENNAF 2017

 

Mae Paul Brooks, sy’n berchen ar fwyty yn Llwydlo wedi cyfuno’r cerddorion profiadol Roy Johnson, Erika Lyons a Richard Williamson yn ogystal ag ef ei hun fel pianydd ar gyfer y pedwarawd yma; maent yn perfformio cerddoriaeth jazz melodig, Lladin a chanu’r felan, yn bennaf o dref Llwydlo. Cewch fwynhau gwledd o’ch hoff alawon. Piano, Sacsoffon, Bas, Drymiau.

DRYSAU 8PM, BAND 8.15PM

TOCYNNAU £12 YMLAEN LLAW / £15 AR Y DRWS
Dan 16 oed - £6, dan 10 oed – am ddim
Mynediad i 45 yn unig, mae’n hanfodol archebu lle ymlaen llaw. Ni ellir rhoi ad-daliad ar docynnau.
Bar ar gael – arian parod

Gellir ARCHEBU ymlaen llaw yma:
uchod

neu drwy alw yn yr Amgueddfa neu yn Siop Bunners, Stryd Arthur, Trefaldwyn

Am fwy o wybodaeth:
01686 640 689 / 07813 885 906
almos@andrewloganmuseum.org