THURSDAY 25 OCTOBER – Tales and Tunes: Amy Douglas and Lucy Wells / NOS IAU 25 HYDREF – Straeon ac Alawon: Amy Douglas a Lucy Wells

£9.00

PLEASE NOTE - MIKEY KENDAL WILL NOT BE PLAYING THIS EVENING

DOORS 8pm, STORY START 8.15pm

Festival at the Edge founder member, professional storyteller par excellence and award-winning published writer Amy Douglas is joined by her compatriat in yarns, Lucy Wells, to recount The Green Road - the hidden road that wends between this world and the otherworld. Perilous and beautiful, mysterious and alluring, The Green Road beckons. Time shifts, parallel worlds, bold rescues, accordion music and fairies, harmony and humour in this lengthy tale of two halves for grown-ups. Acoustic music from Mikey to welcome you, serenade your food and close the evening. Bring along an acoustic instrument and join in with him.

£9 in advance / £11 on the door
Sorry, there are no concession tickets for this event

includes light supper of Mexican Black Bean Stew and Tortilla Chips

Cash Bar 

PRE-BOOKING essential to avoid disappointment via:
- above
- or in person at the Museum or RH Bunners, Arthur Street, Montgomery, Powys

 

SYLWCH - NI FYDD KENDAL MIKEY YN CHWARAE'R HYN HYN

DRYSAU 8PM, DIGWYDDIADAU’N CYCHWYN AM 8.15PM

Bydd Amy Douglas, un o sylfaenwyr ‘Festival at the Edge’, storïwr proffesiynol o’r safon uchaf a llenor sydd wedi cyhoeddi cyfrolau o fri yng nghwmni ei chyd-storïwr   Lucy Wells, i adrodd hanes ‘The Green Road’ - sef y ffordd gudd sy’n ein tywys rhwng y byd yma a’r arallfyd. Peryglus a hardd, dirgel a deniadol, mae’r ffordd werdd yn ein galw. Newid mewn cyfnod, bydoedd paralel, ymdrechion dewr i achub, cerddoriaeth acordion a’r tylwyth teg. Perfformiad llawn cytgord a hiwmor ar gyfer oedolion, mewn dwy ran. Bydd cerddoriaeth acwstig Mikey yn eich croesawu, yn eich diddanu yn ystod bwyd, ac yn cloi’r noson. Dewch ag offeryn acwstig gyda chi i ymuno yn yr hwyl.

£9 ymlaen llaw / £11 ar y drws
Yn anffodus, does dim tocynnau consesiwn ar gyfer y digwyddiad hwn

yn cynnwys swper ysgafn o Botes Ffa Du Mecsicanaidd a Bara Crimp

Bar ar gael – arian parod

Mae’n rhaid ARCHEBU TOCYN YMLAEN LLAW i sicrhau lle:
- uchod
- neu drwy alw yn yr Amgueddfa neu yn Siop Bunners, Stryd Arthur, Trefaldwyn, Powys